Vores Flåde

Mnts bil­park på fir­maom­rå­det fo­ran vores dans­ke dat­ter­sels­kab: Told­bo­dvej 2, 6330 Pad­borg DK.

 

Vores flå­de in­klu­de­rer cir­ka 50 2- og 3-aks­le­de last­bi­ler. Du trans­porte­rer pre­sen­nin­ger, ar­be­jds­gul­ve og tip­vo­gne. Vi ud­fø­rer også tem­pe­ra­tur­s­ty­re­de spe­cial­trans­por­ter til bil­in­dus­tri­en.

I alt ar­be­j­der cir­ka 75 an­sat­te i Tyskland og Dan­mark.