Consulting

Et andet og stadig mere betydningsfuldt forretningsområde i virksomhedsgruppen mnts er Consulting, hvor vi yder rådgivende bistand, særligt til udenlandske virksomheder, som ønsker at etablere en filial i Tyskland.

Analyse og rådgivning er i dag blevet en uundværlig service for rettidigt og korrekt at kunne tilpasse sig de stadigt forandrende markedsvilkår.

”Livet straffer den, der kommer for sent” – for at forhindre den negative konsekvens af dette udsagn, er det nødvendigt at have kompetente fagfolk med på holdet som med skræddersyede koncepter kan imødegå udviklingen.

Neutralitet, kompetence, uafhængighed, objektivitet og troværdighed – kort sagt:

Seriøsitet – er de bærende søjler i vores rådgivende virke.

Vores serviceydelser strækker sig især over områderne ”Firmaetablering i Tyskland og videre rådgivning”.

Stadig flere transportvirksomheder - især danske – har i de senere år omregistreret deres vognpark til tysk indregistrering.

Lønomkostninger, der i forhold til danske, er cirka 800-1000 Euro lavere per chauffør per måned, har fået mange virksomheder til at våge skridtet over grænsen.

Et skridt der bringer dem til byen Harrislee i retskreds Schleswig-Flensburg. Hvor ansøgninger om søndagskørselstilladelser bliver behandlet særlig velvilligt.

Grundet vores store erfaring inden for ”Tysk Vognparkmanagement” tilbyder vi interesserede danske virksomheder for delvis eller komplet omregistrering af vognpark til tyske nummerplader.

Hvilket omfatter:

 • Grundlæggelse af en tysk filial med alle administrative formaliteter hos de pågældende myndigheder i tyskland inkl. grundlæggende rådgivning.
  Erfarne advokater bistår os i stiftelsen og protokolleringen af et tysk aktiekapitalselskab (f.eks. GmbH).
 • Samarbejde med tyske revisorer, som har stor erfaring inden for virksomhedsgrundlæggelse, virksomhedsrådgivning, bogholderi iflg. tyske lovgivning samt den tyske bistandslov.
 • Lønbogholderi, kan efter ønske udføres af vores kyndige lønbogholdere. Vi tilbyder alt fra  løn- og udlægsafregning over den månedlige indrapportering til de tyske Socialforsikringsselskaber til bearbejdning af alle erhvervsmæssige anliggender ifølge skræddersyede kompletløsninger.
 • Tegnelse af nødvendige lastbil-, transport-, virksomheds- samt andre faglige forsikringer, foretages i tæt samarbejde med kompetente forsikringssagkyndige, med ekspertise inden for transportbranchen.
 • Ansøgning om tysk transporttilladelse og EU-licens til Deres virksomhed kan, udføres af os og dermed være en del af den komplette firma-/filialetablering i Tyskland.
 • Etablering af kontakt til dieselolieforhandlere i Danmark, Østrig såvel som til internationale tankkreditkortforhandlere i Tyskland.

Det er ikke kun den egentlige Firmaetablering, men også den efterfølgende daglige varetagelse og rådgivning, der er en væsentligdel af vores arbejde.

Hvilket betyder

 • Aktiv vognparkmanagement
 • Anmeldelse af lastbiler til tysk indregistrering og den nødvendige reservering af registreringsnumre samt anmeldelse til myndighederne.
 • Bearbejdelse af alle tyske Vejskat anliggender (Maut), så som anmeldelse hos Toll-Collect og montering, demontering samt afmelding af Maut-apparater.
 • Rådgivning på det personalemæssige område.
 • Personaleansættelser og –pleje
 • Ansøgningsbehandling
 • Konfliktløsninger
 • Advarsler samt afskedigelser

Vores store erfaring på det personalemæssige område stiller vi til rådighed, for derigennem at  bidrager til et positivt arbejdsklima i Deres virksomhed.

Skrivearbejde og formuleringshjælp.

 • Skriftlig korrespondance med Ordensmyndighederne som f.eks.  Politi, BAG (Bundesamt für Güterverkehr), Erhvervsmyndighederne og Erhvervssammenslutningen såvel som forlængelser af EU-tilladelser hos de ansvarlige myndigheder.

Vores uafhængighed og gode resultater gør os til en neutral, engageret, kompetent og velanset samarbejdspartner for alle ind- og udenlandske transportvirksomheder.

Hjertelig velkommen hos mnts